Aşure Günü

Aşure Günü

Anadolu eşsiz bir coğrafya, düşünün ki, aşure adı verilen bir yemek-tatlı var, herkes kendi inancına göre aşureyi yapıyor, duasını ediyor, orucunu tutuyor, her ne ise ritüeli onu gerçekleştiriyor, hepsinin ortak amacı, birlik beraberlik ve bütünlük. Farklı inançlara göre aşure yemeğinin çıkış noktası da dolayısıyla farklılık gösteriyor. En yaygın inanış ise, Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturması ve büyük tufanın sona ermesi sırasında, gemide kalan yiyeceklerin bir araya getirilmesiyle yapılan şükran çorbası olduğudur.

Osmanlı arşivlerine bakıldığında ise, aşure günü ve merasimi tam manasıyla bir şölen havasında geçmiş, özellikle yoksullara ve kimsesizlere kap kap dağıtılarak, bizzat loncalar, vakıflar bu âdete seferber olmuşlardır. Muharrem ayının 10 ila 17 si arasında yapılan aşure, Anadolu’da farklı ritüellerle yenilmiş ve dağıtılmıştır. Bir inanışa göre, çok büyük kazanlarda pişirilen aşure, ocaktan indirildikten sonra, evin en yaşlısı gelir ve kazanı karıştırarak Yasin okur, kapağını kapatır ve demlenmesi için üzerine beyaz bir örtü örter. Aşure demlendikten sonra, evin büyüğünden başlayarak, en küçüğüne kadar birer tas aşure verilir ve aynı anda salavat getirilerek, aşure yenilir. Aşure kazanının kapağına biriken buhur suyu ise, şifalı olduğu kabul edilerek, gözlere ve alına sürülür. Anadolu’da yapılan bir başka aşure âdeti ise, aşureyi yerken ağıza gelen ilk bakliyat, yenmeden çıkarılır, kurutulur ve şans, bereket baklası olarak cüzdanlarda, keselerde saklanır.

Hangi kültüre, hani dine ya da hangi coğrafi bölgeye göre yapılırsa yapılsın, aşurenin, dağıtmak, paylaşmak, aç olanı doyurmak gibi insani ve iyiliksever özellikleri barındırdığı bir gerçek. Bambum kullanıcılarından, özellikle besleyici değeri çok yüksek olan aşureyi yapmalarını ve paylaşarak bize ait olan bu geleneği sürdürmelerini diliyoruz.

asure gunu Aşure Günü

Etiketler: , ,