Etiket: mutfak tarihçesi

Uzay Üssü Mutfaklara Bambum

Uzay Üssü Mutfaklara Bambum

Tarih: 7 Ekim 2012, Yorum Yok

Mutfak sözcüğünün kökeni -tabh yani -pişirme olan Arapça bir sözcükten türemiş ve matbah dilimize mutfak olarak yerleşmiştir. Mutfaklar, yüzyıllardır değişmeyen adetlerin ve görgü kurallarının oluşturulduğu ve tam anlamıyla ulusların kültürlerini yansıttığı, ailenin temelini oluşturan tabahat yani aşçılık, yemek pişirme sanatının merkezi olmuştur. Her kültür kendi yemeklerini, coğrafi yapılarına, din ve görgü kurallarına göre düzenlemiş, mutfakları [...]